Thẻ đỏ của Nani – Chi tiết về việc bị rút thẻ và hậu quả